Alcoutim Mask Mask

Alcoutim / Algarve

Det blåa bandet av floden inramas av den svala vegetationen, bärdiga fruktträdgårdar och grönsaksodlingar.

Den mörka öken av kullar som rund rullade stenar, fläckiga med färg av cistusväxter, holmekar och olivträd. Hus med väggar av skiffer och bränd lera med en blandning av lime kurar tillsammans i byar som göms i dalarna. Sådana kontraster återfinns i Alcoutim och den omgivande kommunen, där tusentals mandelträd, även i mitten av vintern, blommar ljuskrosa. Det finns öppna ytor vars naturliga skönhet förblivit orörd, där en mängd vilda blommor finns och en fascinerande mängd fågelarter kan observeras.

Galleri

Tillfälle